Дәүләт комитетының тарихы

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2006 елның 15 сентябрендәге 469 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасының Дәүләт сатып алулары идарәсе төзелде.

2 нче п. «Татарстан Республикасы дәүләт сатып алулары идарәсен һәм Татарстан Республикасы туризм агентлыгын үзгәртеп кору турында» 2014 елның 20 мартындагы ПУ-286 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указы  буенча Татарстан Республикасының Дәүләт сатып алулары идарәсе Татарстан Республикасының сатып алулар буенча Дәүләт комитетына үзгәртелде, шулай ук Татарстан Республикасының сатып алулар буенча Дәүләт комитетының Татарстан Республикасы дәүләт сатып алулары идарәсенең хокук варисы булуы билгеләнде.

Татарстан Республикасы Президентының 2014 елның 24 мартындагы ПУ-299 номерлы «Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитеты рәисе Редько О.А. билгеләү турында» Указы нигезендә Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитеты рәисе итеп Редько О.А. билгеләнде.

Татарстан Республикасы Президентының 2021 елның 09 июнендәге ПУ-460 номерлы «Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитеты рәисе Сабиров Р.Н. билгеләү турында» Указы нигезендә Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитеты рәисе итеп Сабиров Р.Н. Татарстан билгеләнде.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International