Түләүсез юридик ярдәм

Бушлай юридик ярдәмне Дәүләт комитеты гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карар өчен Россия Федерациясенең законнары һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән тәртиптә бирә.

Дәүләт комитетының җитәкчелеге белән гражданнарны кабул итү көннәре һәм сәгатьләре:
Рәисе Сабиров Р.Н. – сишәмбе 14.00 (алдан язылу буенча). 
Рәис урынбасары Ротарь М. С. – сишәмбе 14.00. 
Рәисе урынбасары Баһаветдинов И. Г. – сишәмбе 14.00. 

Түләүсез юридик ярдәм алу өчен үзең белән ия кирәк :
паспорт яки шәхесне раслый торган башка документ күчермәсен;
түләүсез юридик ярдәм күрсәтү алуга булган гражданнар категорияләре раслаучы документлар.
Мөрәҗәгатьләрне язма рәвештә түбәндәге адрес буенча юлларга кирәк: 420107, Татарстан республикасы, Казан шәһ., Петербург ур., 86, электрон документ рәвешендәге мөрәҗәгатьләр E-mail: goskomitet.zakupki@tatar.ru.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International