Дәүләт комитеты максатлар һәм бурычлар

Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетының эшчәнлеге түбәндәге норматив документлар белән регламентлана:

• Татарстан Республикасының Министрлар кабинетының 24.12.2013 ел, № 1036 чаралары Турында «системасын камилләштерү буенча товарлар, эшләр, хезмәтләр ихтыяҗлары өчен Татарстан Республикасының»;

• Татарстан Республикасының  Министрлар кабинетының  Указы 24.12.2013 ел, № 286 «Татарстан Республикасының дәүләт сатып алуларның идарәсен Һәм Татарстан Республикасының  туризм агентствосын яңадан кору»;

• Татарстан Республикасының Министрлар кабинетының Карары 08.05.2014 ел, № 307 «Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетының мәсьәләләре».

Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитеты Татарстан Республикасының башкарма хакимияте органы, тәэмин итү буенча функцияләр башкаруга вәкаләтле (товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасын җайга салу федераль башкарма хакимият органы белән үзара йогынты ясау) Татарстан Республикасының ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, аларны мониторинглау, заказчыларның  эшчәнлеген методология алып бару, шулай ук Татарстан Республикасының дәүләт заказчылары һәм бюджет оешмалары өчен тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү 05 апрель 2013 ел, № 44-ФЗ номерлы канун нигезендә.  (Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетының нигезләмәсенең п. 1.1.).

 

Соңгы яңарту: 2019 елның 28 июне, 11:19

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International