Финанслар министрлыгы һәм Монополиягә каршы федераль хезмәт 44-ФЗ номерлы Федераль законга яңа төзәтмәләр тәкъдим итте

15 март 2019 ел., җомга

44-ФЗ номерлы Федераль законга төзәтмәләр белән Федераль закон проектын әзерләделәр. Контракт системасы турындагы законга төзәтмәләр әзерләү өчен Финанслар министрлыгы һәм Монополиягә каршы федераль хезмәт җаваплы итеп билгеләнде. Әгәр проектны раслыйлар икән, яңа кагыйдәләр 2019 елның 1 июленнән үз көченә керәчәк.

Контрактның мөһим шартларын үзгәртү нигезләре күбрәк булачак

Төзәтмәләр авторлары яклар килешү буенча контракт вакытын һәм бәясен үзгәртергә хокуклы тагын өч нигезне күздә тоткан.

Яклар бер елга һәм аннан да күбрәк вакытка контракт төзеделәр. Контракт предметы – капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, сүтү буенча эшләр. Шул ук вакытта килешү бәясе хөкүмәт билгеләгән чик бәяләр күләмен тәшкил итә яки артып китә. Контрактны үтәү мөмкин түгел, шул исәптән проект документациясен үзгәртергә кирәк. Яклар контрактны үтәү срогын яки бәяне 30 процентка арттырмаган очракта үзгәртергә хокуклы.

Контрактны подрядчы гаебе белән вакытында үтәмәгән. Контракт предметы – төзелеш һәм реконструкцияләү буенча да эшләр. Бәлки башта килешүдә язылган срокта үтәлү вакытын бер тапкыр үзгәртү мөмкин, әмма аннан да күбрәк түгел. Шул ук вакытта, контрактны үтәү акча белән тәэмин ителгән очракта, яклар килешүе буенча заказчы подрядчыга акчаны кире кайтарачак яңа срок билгеләргә кирәк. Подрядчы контрактны үтәүне тәэмин итү һәм неустойкаларны түләсә, хокукын үтәргә мөмкин.

Заказ бирүче бердәнбер тәэмин итүче 44-ФЗ номерлы Федераль законның 93 статьясындагы 1 өлешендәге 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 нуктлар буенча контракт төзеде. Башка тәэмин итүче белән мондый шартлар буенча яңа контракт төзү мөмкин түгел яисә заказчы бюджетны нәтиҗәсез сарыф итә дигән хәвеф-хәтәр аркасында максатка ярашлы түгел. Контрактның вакытын һәм бәясен үзгәртү мөмкинлеге барлыкка киләчәк.

Төзәтмәләр 44-ФЗ номерлы Федераль законның 95 статьясындагы 1 өлешенә өстәмәләр булачак.

Килешү өзелгәндә икенче катнашучы белән контракт төзү

Әйтик, заказ бирүче сатып алу җиңүчесе белән контракт өзгән. Закон проекты авторлары заказ бирүчегә сатып алуда катнашучы белән контракт төзү хокукын бирергә планлаштыралар, аңа көндәшлекле процедура нәтиҗәләре буенча икенче номер бирелгән. Яңа Кагыйдә заказчының сатып алуда ихтыяҗга бәйле вакытлы чыгымнарын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Әгәр котировкаларны сорауда җиңүчене кире каккан дип тансалар, заказ бирүче зыянны каплаган өчен судка мөрәҗәгать итәргә һәм шул ук яки иң яхшы бәяне тәкъдим иткән котировкалар запросында катнашучы белән контракт төзергә хокуклы.

Хокуклар кертү өчен 44-ФЗ номерлы Федераль законның 17.1 маддәсен тулыландырырга тәкъдим иттеләр.

Сатып алу объектына бәйсез рәвештә берәмлек өчен бәяне билгеләргә мөмкинлек бирәчәк

Яңа кагыйдәләр буенча заказ бирүче хәбәрдә «НМЦК» түгел, ә продукция берәмлеге өчен бәяне күрсәтә алачак. Үсеш сатып алу объектына бәйле түгел, әмма сатып алу вакытына кирәкле продукция күләмен билгеләү мөмкин түгел дигән шарт белән эшли.

Сатып алу объектын тасвирлау кагыйдәләрен тулыландырачаклар

Сатып алу объектын тасвирлаганда Яңа Кагыйдә кертергә тәкъдим иттеләр. Үзгәрешләр төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт эшләрен сатып алуга, капиталь төзелеш объектын сүтүгә кагыла. Объект тасвирламасы заказ бирүчеләрне проект документациясен үз эченә алачаклар. Кагыйдәдән ике искәрмә бар:

закон нигезендә проект документларын әзерләү мәҗбүри түгел;

сатып алулар 44-ФЗ номерлы Федераль законның 34 статьясындагы 16 һәм 16.1 өлешләре буенча үткәрелә.

Үзгәрешләр кертү өчен 44-ФЗ номерлы Федераль законның 33 статьясындагы 1 өлешенең 8 пункты белән тулыландырылачак.

Электрон мәйданчыклар белән эшләү кагыйдәләренә төзәтмәләр кертәчәкләр

Төзәтмәләр кабул ителсә, ведомстволар электрон мәйданчыклар һәм «ЕИС» белән эшләү тәртибен эшли башлаячак. «ЭТП» операторына аккредитация алган сатып алуларда катнашучылар реестрын алып барырга кушачаклар. Реестрга мәгълүматны кертәчәкләр:

юридик затның исеме, фирма исеме, адресы;

Ф. И. О., адресы, яшәү урыны физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәр;

Сатып алу катнашучысының ИНН;

«ЭТП» ның аккредитация датасы;

башка документлар.

Төзәтмәләр 44-ФЗ номерлы Федераль законның 24.2 статьясына тәкъдим иттеләр.

Документ: 19.02.2019 көннән Федераль закон проекты

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования