Россия Финанслар министрлыгы контракт этабын үтәгәндә дәүләт серен тәшкил итүче контрактларның реестрын алып бару үзенчәлекләрен аңлатты

4 март 2019 ел., дүшәмбе

Министрлык белгечләре дәүләт серен (алга таба – кагыйдәләр) тәшкил итүче контракт реестрын алып бару кагыйдәләренең 12 пункты нигезендә заказчы контрактны үзгәрткән көннән алып 3 эш көне эчендә формалаштыра һәм Федераль казначылыкка җибәрә. "з"-" к " Кагыйдәләрнең 3 нче пункты.

Шулай итеп, "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләре белән контракт үткәрүнең аерым этабы нәтиҗәләрен урнаштыру зарурлыгы һәм кагыйдәләр каралмаган.

Документ: "мөрәҗәгатьне карау турында" Россия Финанс министрлыгының 2019 елның 25 гыйнварындагы 24-03-06/4748 номерлы хаты"

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования