Контрактны үтәү барышында контрактның күләмен киметү һәм аны тәэмин итү ысулын үзгәртү тәртибе тәгаенләнде

17 гыйнвар 2019 ел., пәнҗешәмбе

Аерым алганда, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 96 статьясындагы 7 өлешендә кертелгән үзгәрешләр нигезендә, контрактны үтәү барышында контрагент контрактның үтәлешен тәэмин итү ысулын үзгәртү һәм (яки) киметелгән күләмдә яңа тәэмин итүне тәкъдим итү хокукын ала. Шулай итеп, тәэмин итү күләмен киметү контрактның үтәлешен тәэмин итү ысулын үзгәртү өчен күбрәк шарт булып тормый.

Шулай ук күрсәтелгән норма нигезләмәләрен куллану тәртибе төгәлләштерелде. 44-ФЗ номерлы Федераль законның 96 статьясындагы 7.2 бүлеге нигезендә контрактның үтәлешен тәэмин итү күләме заказчы тарафыннан үтәлгән контрагент йөкләмәләре турында яки контракт нигезендә каралган этапның үтәлеше турында контрактлар реестрына җибәрү юлы белән үтәлгән йөкләмәләр бәясенә пропорциональ рәвештә киметелә. Тәэмин итү күләмен киметү үтәлгән һәм кабул ителгән йөкләмәләрнең бәясенә пропорциональ рәвештә башкарыла.

Шул ук вакытта, әгәр күләме киметелгән тәэмин итү сыйфатында контрагент банк гарантиясен биргән булса, заказчының әлеге гарантия буенча акча суммаларын түләү турындагы таләбе контрактның үтәлеше турындагы мәгълүматны исәпкә алып, контрактны үтәүне тәэмин итү күләменнән артмаска мөмкин. Контрактны үтәүне тәэмин итү акча кертү юлы белән гамәлгә ашырыла икән, заказ бирүче контрагент гаризасы буенча аңа контракт нигезендә билгеләнгән вакытка контракт нигезендә кире кайтарыла.

Контрактның үтәлешен тәэмин итү күләменең кимүе контагент тарафыннан үтәлмәү таләпләрен, шулай ук заказчы тарафыннан контракт буенча үтәлмәгән килеш кабул итү шарты белән гамәлгә ашырыла. Мондый кимү РФ Хөкүмәте тарафыннан дәүләтнең оборона сәләтен һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү, РФ гражданнарының сәламәтлеген, хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау максатларында билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми.

Күрсәтелгән үзгәрешләр 2019 елның 1 июленнән үз көченә керә.

Документ: "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында "Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында" 2018 елның 27 декабрендәге 502-ФЗ номерлы Федераль закон"

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования