ЯҢАЛЫКЛАР


30
апрель 2019 ел.
сишәмбе

Министрлык контракт хезмәте турында типлаштырылган нигезләмә проектын (алга таба – Проект) әзерләде, анда "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нормалары исәпкә алынды.


29
апрель 2019 ел.
дүшәмбе

Россия Банкы 2018 елның 29 ноябрендәге 459-ФЗ номерлы "2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына федераль бюджет турында" Федераль законның 5 статьясындагы 9 өлеше нигезендә "йөкләмәләрне казначылык белән тәэмин итү" һәм "дәүләт контрактлары каршындагы йөкләмәләрне казначылык белән тәэмин итү вакытында йөкләмәләрне бирү (күчерү, үтәү) өчен гариза" документлар формасын билгеләде. Шулай ук аларны тутыру тәртибе билгеләнде.


26
апрель 2019 ел.
җомга

16 апрельдә РФ Хөкүмәте тарафыннан 2012 елның 22 мартындагы 233 номерлы карары белән расланган граждан, хәрби, махсус һәм ике төрле билгеләнештәге интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә Россия Федерациясе хокуклары белән идарә итүгә дәүләт заказчылары тарафыннан кертелгән үзгәрешләр үз көченә керде.


25
апрель 2019 ел.
пәнҗешәмбе

Аукцион җиңүчесе заказ бирүчегә дөрес суммага банк гарантиясен һәм имзаланган контракт проектын юллаган. Оешма хатаны ачыклап, заказ бирүчегә контрактның үтәлешен тиешенчә тәэмин итәргә әзерлек турында хат юллаган. Әмма җиңүчене контракт төзүдән баш тарткан дип таныдылар инде. Монополиягә каршы федераль хезмәт аны гадел булмаган тәэмин итүчеләр реестрына кертте.

 


24
апрель 2019 ел.
чәршәмбе

Аукцион комиссиясе "җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять" гаризасын кире какты. Документлар арасында эре килешүне хуплау турында гамәлдәге карар да юк иде. Җәмгыять судка мөрәҗәгать итте.


23
апрель 2019 ел.
сишәмбе

Дәүләт Думасы N 44-ФЗ номерлы Федераль законга өченче укылышта төзәтмәләр кабул итте. Аларның бер өлеше 1 июльдән, икенчесе – законны бастырганнан соң 90 көннән соң эшли башлаячак.


22
апрель 2019 ел.
дүшәмбе

Заказ бирүче төзү-монтаж эшләрен башкару өчен аукцион игълан итте. Сатып алу катнашучысы документлар җитешсезлекләр белән төзелгән, шул исәптән сатып алу объектын тасвирлау өлешендә дә, һәм контроль органга зарланган.


19
апрель 2019 ел.
җомга

Министрлык белгечләре әзерләгән хатта "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 112 ст. 50 өлеше нигезендә (алга таба – 44-ФЗ номерлы Закон) 2019 елның 31 декабренә кадәр электрон процедураларда катнашуга гаризалар бирү һәм аларда катнашу өчен шул исәптән электрон мәйданчыкта 2019 елның 1 гыйнварына кадәр аккредитацияләнгән затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла, 44-ФЗ номерлы законның 62 статьясында каралган. Шул ук вакытта “ЕИС”та күрсәтелгән заказчы тарафыннан теркәлү таләп ителми.


18
апрель 2019 ел.
пәнҗешәмбе

Депутатлар сатып алулар процедурасын шактый гадиләштерәчәк закон проектын икенче укылышта карадылар.


17
апрель 2019 ел.
чәршәмбе

Дәүләт Думасына Административ хокук бозулар турында төзәтмәләрне күздә тоткан закон проекты кертелде. Финконтроль муниципаль органнарына Кодексның 7.29.3 ст.буенча сатып алуларны планлаштырганда хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә һәм Кодексның 7.32 ст. 8-10 ст. буенча контрактларны үтәү нәтиҗәләрен кабул итәргә вәкаләтләр бирергә телиләр. Мондый протоколларны судлар караячак.


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования