ЯҢАЛЫКЛАР


15
март 2019 ел.
җомга

44-ФЗ номерлы Федераль законга төзәтмәләр белән Федераль закон проектын әзерләделәр. Контракт системасы турындагы законга төзәтмәләр әзерләү өчен Финанслар министрлыгы һәм Монополиягә каршы федераль хезмәт җаваплы итеп билгеләнде. Әгәр проектны раслыйлар икән, яңа кагыйдәләр 2019 елның 1 июленнән үз көченә керәчәк.


14
март 2019 ел.
пәнҗешәмбе

Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Реестрга кертелгән Россия радиоэлектроникасы өстенлеге, шулай ук аны куллануга бәйле эшләр һәм хезмәтләр турында 925 номерлы карарны махсус нигезләмәләр белән тулыландырырга тели.


13
март 2019 ел.
чәршәмбе

Үз хатында Федераль казначылык бюджет учреждениеләре тарафыннан 2017 елның 31 декабрендәге 504-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 504-ФЗ номерлы Закон) нигезләмәләре нигезендә махсус счетларда операцияләрне туктатып тору буенча эшләр башкару кирәклеге турында хәбәр итә.


12
март 2019 ел.
сишәмбе

РФ хөкүмәте дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алуда катнашучыларның гаризаларын бәяләү кагыйдәләренә (алга таба – кагыйдәләр) үзгәрешләр кертте. Әйтик, 15 марттан башлап, аларның нәтиҗәләре буенча тиешле контрактлар төзелә икән, заказ бирүче бәяләү критерийларының түбәндәге зурлыгын билгеләргә тиеш:


11
март 2019 ел.
дүшәмбе

3 марттан яңа редакциядә Россия Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының 2018 елның 12 мартындагы 716 номерлы боерыгы белән расланган типлаштырылган контрактларның нигезләмәләре бәян ителгән.


7
март 2019 ел.
пәнҗешәмбе

Россия Монополиягә каршы федераль хезмәт белгечләре үз хатында, скриншотларның аларның дөреслеген тикшерергә мөмкинлек бирми һәм электрон мәйданчык эшендә техник җитешсезлекләр булу яки булмау турында сөйли алмый, дип билгеләп үтте. ДМС "Бәйсез регистратор" сатып алуларда катнашучыларның электрон мәйданчыкларда гамәлгә ашырыла торган барлык гамәлләрен видеофиксацияләүне тәэмин итә, аларда электрон сатып алулар уздырганда, 2013 елның 5 апрелендәге Федераль закон нигезендә. "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы Федераль закон һәм "юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу турында"2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы Федераль закон.


6
март 2019 ел.
чәршәмбе

Финанс министрлыгы һәм Федераль казначылык 2019 елда казначылык озата баруның ничек узуы турында аңлаттылар. Ведомстволарга капиталь ремонт һәм сәнәгатьне үстерү фондлары акчаларын алып бару үзенчәлекләре турында сөйләделәр.


5
март 2019 ел.
сишәмбе

Россия Хезмәт министрлыгы "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 34 статьясындагы 11 өлеше һәм типлаштырылган контрактларны эшләү кагыйдәләре нигезендә эш бирүчеләрне һәм хезмәткәрләрне хезмәтне саклау мәсьәләләре буенча махсус бәяләүне үткәрү һәм эш бирүчеләрне укыту буенча хезмәт күрсәтүгә типлаштырылган контрактларны раслады.


4
март 2019 ел.
дүшәмбе

Министрлык белгечләре дәүләт серен (алга таба – кагыйдәләр) тәшкил итүче контракт реестрын алып бару кагыйдәләренең 12 пункты нигезендә заказчы контрактны үзгәрткән көннән алып 3 эш көне эчендә формалаштыра һәм Федераль казначылыкка җибәрә. "з"-" к " Кагыйдәләрнең 3 нче пункты.


1
март 2019 ел.
җомга

Россия Федерациясе Хөкүмәте 2014 елның 14 июлендәге 656 номерлы "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру максатларында чит илләрдән килгән машина төзелеше товарларының аерым төрләрен кертүгә тыюны билгеләү турында" карарына үзгәрешләр кертте (алга таба – 656 номерлы карар).


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования